Med kjærlig hilsen til Oslo

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 4. august 2011

The Christian Science Monitor, 4.8.2011

Den 22. juli gjennomførte en ung mann en tilsynelatende godt forberedt plan som hadde til formål å tydeliggjøre hans personlige politiske mening, og dette resulterte i at mange mennesker, de fleste av dem ungdommer, ble drept.

Log in to view this page

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!