Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Sterk, uten skyld, og fri

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. juni 2012

Christian Science Sentinel, 16.04.2012


Der jeg satt i det syv etasjes parkeringshuset ved det store hovedfengselet for Los Angeles distrikt, så jeg ut fra bilen og undret meg, “Hvorfor i allverden skulle en gruppe innsatte ønske å høre på en spinkel ungdom som meg, fra den andre siden av byen, snakke om åndelighet?”

Jeg var nettopp ferdig med college, jobbet med økonomi, og hadde aldri før vært i et fengsel. For bare minutter siden hadde jeg gått inn sammen med en Kristen Vitenskaps fengselsprest for å hjelpe til med en gudstjeneste og arrangere personlige samtaler. Jeg følte meg fullstendig uforberedt. Men tett fulgt av den nedslående tanken fikk jeg en følelse av styrke og fred. Jeg innså at oppmerksomheten og respekten jeg ville få ville utelukkende være basert på Guds makt i denne virksomheten, ikke på mine personlige kvalifikasjoner, eller mangel på slike.

Min erfaring den dagen, og i årene som fulgte, viste at denne oppmuntrende tanken var riktig, for jeg ble konsekvent møtt med en dyp respekt fra innsatte for hensikten og det virkningsfulle ved arbeidet vårt med å spre forståelse for Sannhet og Kjærlighet (navn som er synonymer for Gud)

Etter dette innledende øyeblikket var jeg aldri mer engstelig i min fengselstjeneste, selv ikke når jeg satte meg ned sammen med noen av de mest garvede menn, kvinner og unge lovbrytere som fantes. Det er noe oppriktig ydmykende når en svær muskelbunt av en fyr, eller et vanligvis utfordrende (eks-)gjengmedlem åpner seg og viser at trass i deres fysiske styrke og harde erfaringer, ønsker de mest av alt å kunne føle den type dyp åndelig fred og styrke som vi er der for å finne ut av sammen. Det ender med at vi kommer til samme konklusjon: styrke, betydning, makt, suksess, ære, og respekt kommer bare fra ett sted - en åndelig fornemmelse av disse egenskapene som kommer fra Gud, Sannhet og Kjærlighet. Vi har dem ikke på grunn av noen kvalifikasjon utenom det som kommer fra Gud.

Konvensjonelle begreper om manndom og om hva som gjør en mann sterk og vellykket er ofte basert på modeller av personlig makt og materielle fordeler. Men jo mer vi forstår om virkelig manndoms sanne vesen, dess mer oppdager vi en måte å tenke og leve på som har uendelig mye mer makt enn noen stereotyp modell av hva det vil si å være en mann.

Dette ble også klart for meg i arbeidet som økonom. Før jeg fikk noe mer hår i ansiktet, så jeg veldig ung ut - og det var til å begynne med problematisk for en del av mine klienter som hadde behov for å stole på at jeg kunne hjelpe dem med noen viktige finansielle beslutninger. Men klientene mine valgte ikke å holde seg til meg på grunn av mitt personlige utseende, min bakgrunn eller noe i den retning. Jeg hadde ingen av disse egenskapene som ville vært overbevisende for enhver, like lite som jeg hadde erfaring fra gatemiljøet da jeg var i fengselet.  Klientene mine holdt seg til meg fordi de var tiltrukket av styrker og verdier som hører til Prinsippet (et annet navn for Gud), så langt som jeg klarte å la disse skinne gjennom i mitt arbeid. Kraften og tiltrekningen i disse egenskapene var spesielt tiltrekkende i en tid da det virket som om det fantes lite av sterk moralsk karakter i min bransje. Jeg er sikker på det var på grunn av dette at jeg gjorde forretninger med mennesker som ellers ikke ville sett i min retning. Det var et klart årsak- og virkningsforhold mellom kraften og tiltrekningen i disse egenskapene fra Gud og min suksess.

Begge disse erfaringene fant sted i miljøer hvor de fleste som var involvert kunne ha tenkt at makt skriver seg fra rå makt - enten som fysisk styrke, sterk personlighet eller aggressiv intellektualisme - eller at det kommer av respekt for stilling eller penger. Jeg hørte mye snakk av det slaget, og selv har jeg ikke alltid vært immun mot slike fristelser. Det er vanlig at slike forbilder blir holdt frem som den måten menn må gå fram for å oppnå makt og suksess. På samme måte er det ofte frykt for at en blir sett på som mindre til mann hvis en ikke har disse tingene.

Det er egentlig ikke noe nytt i den måten å tenke på. Fysisk styrke, dominerende personlighet og materiell velstand er blitt betraktet som symboler på makt og suksess opp gjennom historien. Men det har vært nok av menn og kvinner på veien som har lyktes i å vise at de flyktige forbildene er ubrukelige der ekte åndelig makt er tilstede.

Det beste eksempelet jeg vet om i historien er Jesus Kristus. På hans tid var det masse mennesker som søkte etter en stammefører, en brutal type kriger som kunne lede sitt folk ved å tilintetgjøre fiendene deres - i motsetning til noen som ville lede ved å vise medlidenhet og gjennom selvoppofrelse. De trodde ydmykheten hos Jesus var svakhet, men hans villighet til å tilsidesette all personlig styrke, rettferdighet og makt, lot Sannhetens og Kjærlighetens kraft stråle ut gjennom ham. Han ga slipp på modeller av menneskelig makt og viste at åndelig makt, oppnådd gjennom ydmykhet og dyp kjærlighet kunne utrette de største verk, slik som å mette tusener av mennesker, gjenløse livet til de som var fortapt i synd, helbrede alle sykdommer under solen og oppreise de døde.

Livet til Kristus Jesus er et forbilde for manndom. Han var bestemt men tilgivende; disiplinert, men ydmykt åpen for hvorenn Gud ville lede ham. Han var en beskytter, men ikke ved å bruke fysisk makt, og uten noen fornemmelse av et personlig ansvar for andre. Han ga all ære til den gudommelige kraften som besjelet ham, og han visste at Gud alene var menneskehetens frelser. Hans helbredende visdom og dype medlidenhet var det påtagelige resultatet av at Sannet og Kjærlighet ble uttrykt.

Vår tids menn menn ønsker de samme Kristuslike karakteregenskapene. De ønsker respekt; de vil gjerne føle at de er istand til å beskytte og sørge for dem de er glad i; de vil gjerne gjøre noe som er betydningsfullt i denne verden; de vil gjerne føle seg vellykte; de ønsker seg visdom. De vil gjerne hjelpe og lede andre på sin vei, særlig egne barn. De vil at andre skal se dem som verdige. De ønsker å bli elsket, og de ønsker å elske.

I våre anstrengelser for å finne og kjenne denne ekte godhet og kraft, har vi alle - menn og kvinner - det samme nødvendige mål: å se hen til vårt forbilde, Kristusidealet, og å bedre forstå og følge dette forbildet. Som Mary Baker Eddy bemerket i Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften: "Jesus var det høyeste menneskelige begrep om det fullkomne mennesket. Han var uadskillelig fra Kristus, Messias - Guds guddommelige idé utenfor kjødet" (s. 482). Det er faktisk bare én måte å lykkes på. Kristi modell for virkelig makt (og virkelig manndom), er vår norm, og vi kan alle forvente større suksess angående det som er mest viktig for oss etterhvert som vi strever for å følge dette eksempelet i våre daglige gjøremål og i måten vi gjensidig påvirker hverandre.

Vi bør også iherdig benekte at menn av natur kan være skyldige som brutale voldsmenn, sensualister eller narrer. Det mennesket Gud har skapt er i sin natur uten skyld, rent og klokt. Falske modeller av fiasko kan ikke definere en mann mer enn falske modeller av suksess. Som Guds barn er vi skapt til å være bare gode!

Dessuten er det heller ikke noe pressende eller tungt i å være en mann. Guds barn er fullstendig opprettholdt av  Gud, og derfor er ingen av oss personlig ansvarlig for vår egen styrke eller for velværet til et annet av Guds barn. En misforståelse av dette punktet er det som først gjorde meg helt forknytt den morgenen jeg skulle inn i fengselet første gang. Og denne misoppfatningen kan prøve å snike seg inn og få det til å se ut som den er en del av hva det betyr å være mann, men den har ingen del i sann manndom! Det mennesket Gud har skapt, har Guds beskyttelse, men er ikke selv en beskytter; det blir sørget  for, men er ikke (den egentlige) forsørger. Det er ikke sjef for noe, og det er ikke den som bestemmer eller dirigerer. Med barnlig, ydmyk mottakelighet følger Guds menneske sin Fader-Moder Gud hvor han enn er og hvem han enn er sammen med, enten det er i et fengsel, en forretning, i familien eller i samfunnet.

Enten vi snakker om egenskaper som tradisjonelt blir forbundet med manndom eller med kvinnelighet, så gjorde Gud alle sine barn fullkomne, og mangler intet godt. Hver av oss er istand til å gi slipp på falske forbilder og til å uttrykke, akkurat der vi befinner oss idag, den Kristuslikhet som bor i hver og en av oss. Dette er oppfyllelsen av manndom og kvinnelighet, og dette er hva det betyr å ha virkelig suksess og makt.


Tom McElroy er en Kristen Vitenskaps praktiserende og foredragsholder. Han bor i Whittier, California.

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.