Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Dyremishandling møtt med bønn

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. mai 2013

Opprinnelig utgitt i Christian Science Sentinel 4.mars 2013


Organisasjoner for dyrs rettigheter rapporterer at mange husdyr lever under kritikkverdige forhold - ofte neglisjert, uten mat eller noe sted å søke tilflukt, og verst av alt, ofte fysisk mishandlet. Som en dyreelsker så vel som eier, finner jeg disse måtene å behandle dyr på helt uakseptable. 

En flytting til et landlig område på en annen kant av landet, gjorde at jeg kom ansikt til ansikt med mishandling som innebar at eierne av noen hunder holdt dem i lenker 24 timer i døgnet, 365 dager i året (en praksis som helt fratar dem muligheten til å bevege seg eller ha kontakt med mennesker, og som kan føre til fysisk skade for dyret). Som tilhenger av Kristen Vitenskap følte jeg at jeg måtte møte bildet på neglijering og onde hensikter på en åndelig måte.

Jeg begynte med å bekrefte at bønn er virkningsfull, fordi den løfter bevisstheten til å se sannheten om enhver situasjon, og leder oss til å handle på en måte som er riktig. Jeg vet at Gud er den eneste skaper, og at hele Hennes skaperverk alltid befinner seg i Hennes kjærlige, vaksomme intelligente varetekt. Ingenting kan skjules for guddommelig Kjærlighets iakttagelse. Enhver skapning er elsket og ivaretatt som en Guds ide. Mary Baker Eddy skriver i Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften: “Gud gir sin ringere idé som et bindeledd til den større, og til gjengjeld beskytter den høyere alltid den lavere” (s.518), som for meg tyder på at til gjengjeld for det vi åndelige lærer av dyrene om uforbeholden kjærlighet, tålmodighet, glede og frihet, må vi uttrykke vår takknemlighet ved å beskytte dem. Gud bevarer og beskytter identiteten for hver skapning, og våre handlinger av medfølelse kan reflektere dette. Jeg vendte også stadig tilbake til Eddys erklæring om at “Alle Guds skapninger som rører seg i Vitenskapens harmoni, er uskadelige, nyttige og uforgjengelige” Vitenskap og helse, s.514). Jeg holdt fast på at ethvert dyr beveger seg i Vitenskapens harmoni, selv om det tilsynelatende er begrenset eller innestengt. Hvert uttrykk for Gud beveger seg i guddommelig Sinn og kan ikke stenges inne eller hindres. Disse åndelige kjennsgjerningene må bli åpenbare etterhvert som de fyller våre tanker og leder oss til kjærlige handlinger som velsigner alle som er involvert og som ikke skader noen.

Jeg innså at vi ikke kan tillate hat, sinne eller ond vilje mot gjerningspersoner å få innpass i våre tanker. Slik måte å tenke på tar bort vår evne til å helbrede. Selv de beste menneskelige intensjoner må være inspirert og ledet av Gud, guddommelig Prinsipp, ellers kan de være påvirkelige for å feile. I deres sanne, og eneste identitet uttrykker alle dyreeiere medfølelse, sensitivitet og uselviskhet, fordi disse egenskapene er innebygget i Guds barn. Den mann og kvinne som Gud har skapt har ingen ødeleggende makt, og når vi ber og insisterer på dette faktum, kan vi forvente å se at mishandling av dyr vil avta og tilslutt forsvinner helt. Gud er den eneste makt, og den makten er god og harmløs. Denne åndelige loven løfter oss ut av mørke tanker som ville lede oss til å hevde at vi har makt over et annet levende individ eller til å redusere liv.

Jeg er glad i historien fra 1. Mosebok om hvordan Noah fører alle dyrearter inn i arken for å beskytte dem mot flommen (Se 1.Mos 7:7-9). Eddy definerer ark delvis som “trygghet” (Vitenskap og helse, s.581). Hver eneste skapning trenger denne arken av trygghet, og befinner seg i virkeligheten allerede i guddommelig Ånds trygghet.

En tid var det en utfordring for meg å se forbi vanskjøtselen som dyr ble utsatt for, men jeg visste at jeg måtte vende meg bort fra det mesmeriske bildet og la Gud lede meg til produktiv handling. Etter mye bønn ble jeg ledet til å ta kontakt med min nærmeste statlige representant og snakket med ham om støtte til rådgivning som ville gi hunder mer beskyttelse og frihet. Han sa han ville gi sin støtte til et slikt lovforslag når det var klart for votering. Jeg satte også inn annonser i aviser for å minne folk om å passe ekstra godt på sine dyr når været var ekstremt. Jeg fortsatte med å be, for jeg vet at Guds suverene lov om guddommelig Kjærlighet må bli reflektert i de menneskelige lovene som beskytter verdigheten til alle skapninger.

Vi kan alle uttrykke medfølelse for Guds skapninger, fordi Gud er kilden til medfølelse og alle Hans   ideer har det i seg og uttrykker det.


Leslie Dill Gondolf er en Lristen Vitenskaps praktiserende. Hun bor i Frisco og Evergreen i Colorado.

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.