Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

JSH Submissions

The Christian Science Journal and the Christian Science Sentinel are all about individuals sharing experiences that show how an understanding of Christian Science can lead to healing and to other practical, positive solutions. These insights and results help anyone see how their lives—and their community—can be made better through prayer. We'd love to have you share the experiences and healings that come about through your study and practice of Christian Science.

Submission Guidelines

Read the guidelines for content submissions to the Journal and Sentinel.
Interested in submitting a testimony? Review the testimony guidelines.

Submit your manuscript online

Your submissions will be reviewed by our editorial team for possible publication online and in the periodicals. Use the online submission form to submit your manuscript for consideration to be published online and in the print editions of The Herald of Christian Science and other publications of the Christian Science Publishing Society.

Submit Manuscript


Letters to the Editor

To submit Letters to the Editor (in English), please send your correspondence to: journal@csps.com or sentinel@csps.com.


User Comments Guidelines

Read the guidelines for comment submissions to JSH-Online.

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.