Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

About the Herald

What is The Herald of Christian Science?

Der Herold der Christlichen Wissenschaft was founded by Mary Baker Eddy in 1903 to “... proclaim the universal activity and availability of Truth” (My. 353:13-15). Der Herold was joined by Le Héraut (French) in 1918, El Heraldo (Spanish) in 1946, and O Arauto (Portuguese) in 1947.

Today, the Herald publishes articles and testimonies of Christian Science healing in 14 languages.

What is The Herald of Christian Science?


A family of magazines

The Herald is one of three Christian Science magazines founded by Mary Baker Eddy, each with a unique mission. Its sister publications are The Christian Science Journal and Christian Science Sentinel, published in English.

Each magazine is filled with articles written by its readers, as well as testimonies of spiritual healing experienced by Christian Scientists around the world.

A family of magazines


Join in this global mission today!

Get started  Take a tour

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.