Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Get started

Get started

The Herald of Christian Science

"... to proclaim the universal activity and availability of Truth…"

Learn about the benefits of subscribing to the Herald.

 

Take a tour

Subscribe and get unlimited access to Herald-Online plus six print issues per year.

Subscribe

Already subscribe to print? Access Herald-Online at no additional cost.

 

Activate

Get access to all three magazines — The Christian Science JournalSentinel, and Herald — with a subscription to JSH-Online.

Learn more

Get started

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.