Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Bruksvilkår

Nettstedet Kristen Vitenskaps Herold("Herald-Online" eller "nettstedet") er en tjeneste som tilbys og er etablert av The Christian Science Publishing Society ("CSPS") i Boston, USA. 

Dersom du har spørsmål om dette nettstedet, eller hvis du mener at vi bruker opphavsbeskyttet åndsverk uten tillatelse, vennligst ta kontakt med oss på herald@csps.com.

Ved å bruke dette nettstedet vil du bli ansett som en "bruker" av nettstedet og er underlagt disse bruksvilkårene ("vilkår"), og du godtar og aksepterer å overholde alle regler, retningslinjer, policyer, vilkår og betingelser som gjelder dette nettstedet, slik det er oppgitt nedenfor og i våre retningslinjer for personvern. Første Kristen Vitenskaps Kirke, The Christian Science Publishing Society og deres tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern når som helst.

Dersom du besøker denne siden utenfor USA, kan informasjonen vi innhenter som følge av din bruk av nettstedet behandles i og overføres til USA og vil være underlagt amerikanske lover for person- og datavern som kan være ulike lovene i ditt land. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til innhenting, overføring, lagring og behandling av informasjon til og i USA.

BRUK AV INNHOLD, DELING OG OPPHAVSRETT.

"Innhold" er definert som alt innhold som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedet, inkludert uten begrensning, tekst, filer, bilder (for eksempel fotografier, visuelle grensesnitt, grafikk, logoer, ikoner og design), musikalske verker og lyder, lyd- og audiovisuelle verk, samlinger, informasjon og alle andre elementer på nettstedet.

Innholdet på dette nettstedet er © 2013 The Christian Science Publishing Society og/eller dets tilknyttede selskaper eller leverandører. Med enerett.

Innholdet og nettstedet eies eller kontrolleres av CSPS, dets tilknyttede selskaper, og/eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett, “trade dress“ (produktdesignrettigheter), varemerke, patent og andre immaterielle lover i USA og andre land. Bortsett fra det som uttrykkelig er godkjent av CSPS, samtykker du til ikke å selge, lisensiere, distribuere, reprodusere, fremføre eller vise, kringkaste eller overføre, publisere, endre, redigere, tilpasse, oversette, kompilere, lage avledede verk av eller på annen måte uautorisert benytte innholdet eller nettstedet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt gjennom disse vilkårene er forbeholdt.

Tillatt og begrenset bruk og deling av innhold.  

En bruker kan:

a. Benytte nettstedet og innholdet til personlig, ikke-kommersiell bruk. CSPS gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-underlisensierbar tillatelse til å reprodusere og vise innholdet utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk for å kunne se på innholdet og benytte nettstedet.

b. Dele innhold kun (i) gjennom de delefunksjonene som tilbys av nettstedet, (ii) gjennom ikke-offentlig visning av innhold med familie og venner via skjermen på en enhet, eller (iii) som ellers er tillatt i disse vilkårene, inkludert tillatelsesinformasjonen nedenfor, som viser hvilke anvendelser av innholdet som kan gjøres uten å søke tillatelse om dette. Det gir også informasjon om hvordan du ber om tillatelse når det er nødvendig.

c. Laste ned artikler slik nettstedets funksjonalitet tillater. Du kan lagre en kopi av hver artikkel på din egen datamaskin, og du kan skrive ut én kopi til personlig bruk. Hver artikkel må forbli intakt og beholde alle merknader om opphavsrett og andre rettighetsmerknader som er inkludert i artikkelen på nettstedet.

Ingen utdrag av innhold Med unntak av det som er angitt i disse vilkårene og av nettstedets funksjonalitet, kan du ikke fange, få tilgang til, laste ned eller trekke ut bilder, grafikk, tekst, lyd eller annet innhold som frittstående filer atskilt fra konteksten av innholdet som er oppført på nettstedet. Du kan heller ikke manipulere eller endre innhold etter nedlasting.

Ingen re-publikasjon eller avledet bruk. Du samtykker til ikke å laste ned alt eller deler av innholdet på en systematisk eller vanlig måte for å opprette en database eller samling av materialer i medier av enhver form, som består av alt eller en del av innholdet, for ytterligere reproduksjon, publikasjon, distribusjon, eller for å gi tilgang til andre, hverken om samlingen er i elektronisk eller trykt form. Videre samtykker du til ikke å plassere kopier av innholdet, helt eller delvis, i et institusjonelt arkiv, som er en form for re-publikasjon. Innholdet kan ikke på annen måte benyttes uten skriftlig tillatelse fra CSPS eller, i tilfelle av tredjeparts materiale, fra eieren av disse materialene. Du kan ikke endre eller fjerne noe varemerke, opphavsrett eller andre merknader fra kopier av innholdet. For informasjon om hvordan du ber om tillatelse om gjenbruk av innhold, vennligst se vår tillatelsesinformasjon nedenfor

Varemerker

Alle varemerker, tjenestemerker og varenavn er proprietære til CSPS eller dets tilknyttede selskaper og/eller tredjeparts lisensgivere: JSH-Online™, The Christian Science Journal ®, Christian Science Sentinel ®, Herald of Christian Science ® og andre relaterte merker og logoer som brukes på dette nettstedet er varemerker eid av CSPS, og kan være registrert i USA, EU og i andre land.

Utformingen av kors- og Kroneseglet er et varemerke for Christian Science Board of Directors, og er registrert i USA, EU og i andre land. Kors- og kronedesignen er brukt med tillatelse.

Alle andre varemerker er deres respektive eieres eiendom.
Fraskrivelse av garantier

Dette nettstedet, dets drift og all informasjon, innhold, materiale eller produkter som er inkludert på dette nettstedet er gitt av CSPS på et "som det er"-grunnlag og uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. CSPS skal ikke være ansvarlig for skader av noe slag som oppstår ved bruk av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, straffende og påfølgende skader. Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater visse ansvarsfraskrivelser eller begrensninger av ansvar, kan ovennevnte begrensning kanskje ikke gjelde for deg.

CSPS er ikke på noen måte ansvarlig for brukernes opptreden på dette nettstedet eller for informasjon som utveksles eller postes på dette nettstedet, inkludert påstander om ærekrenkelse.

Gjeldende lov

Alle ansvarsfraskrivelser, policyer, vilkår og betingelser, og tvister derunder, vil være underlagt lovene i USA og staten Massachusetts uansett ditt bostedsland, hjemsted eller statsborgerskap.


TILLATELSESINFORMASJON

Denne Tillatelsesinformasjonen viser bestemte bruksområder som brukere kan gjøre av innholdet uten å søke tillatelse om dette. Det gir også informasjon om hvordan du ber om tillatelse når det er nødvendig.

Bruksområder som du ikke trenger å be om tillatelse for

Deling av fotokopier eller utskriftskopier av artikler

Brukere kan laste ned innhold fra nettstedet - én maskinlesbar kopi og en trykt kopi per side - kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, der det er tillatt av nettstedets funksjonalitet (i noen tilfeller tillater funksjonaliteten ikke utskrift eller nedlasting av innhold). Brukere kan dele opptil 100 fotokopier eller utskriftskopier av en frittstående tekstartikkel, og non-profit organisasjoner (kirker, uformelle grupper, skoler og lignende) kan lage opptil to forstørrelser på papir (f.eks. for vindusutstillinger, arrangementboder, osv.), eller opp til 100 fotokopier eller utskriftskopier av en frittstående tekstartikkel for engangsdistribusjon, gratis, på offentlige arrangementer og forelesninger, messer, møter, konferanser, toppmøter, osv., for å fremme Herald-Online.

Vær oppmerksom på at tillatelsen ovenfor ikke tillater brukere å innlemme eller poste innhold av noe slag til en annen nettside, publikasjon, osv., uten tillatelse (men se "Lenke til nettstedet" nedenfor). Du må sørge for at nettstedets opphavsrett og andre merknader og URL [[["http://herald.christianscience.com"]]] er leselige på eventuelle kopier. Når det er mulig, ber vi om at du bruker de elektroniske delefunksjonene som tilbys av nettstedet i stedet for å dele fotokopier av artikler, da dette gir mottakeren mulighet til selv å utforske nettstedet (se nedenfor).

Dele elektroniske kopier av innhold

Individuelle brukere kan dele elektroniske kopier av innhold kun gjennom de delefunksjonene som tilbys av nettstedet eller gjennom tillatte ikke-offentlig skjerm på en enhet. Nettstedet gir brukere spesifikk tillatelse til å dele lenker til bestemt innhold via e-post. Denne funksjonaliteten sender ikke en virkelig kopi av innholdet, men sender i stedet en lenke til innholdet slik at e-postmottakeren kan få tilgang til innholdet ved å klikke på lenken sendt. Du trenger ikke tillatelse til å bruke denne “lenke via e-post”-funksjonen. Du kan imidlertid ikke sende selve innholdet. I tillegg kan nettstedet tillate deling av lenker til innhold via Facebook og/eller andre sosiale medieprogrammer.  Deling av innhold via sosiale medier er kun tillatt ved hjelp av funksjonaliteten som tilbys av nettstedet.

Lenke til nettstedet

Herald-Online setter pris på det voksende nett- og bloggfellesskapet og ønsker å være en del av denne samtalen. Vi ber imidlertid om at du lenker til artikler på Herald-Online, snarere enn å reprodusere dem på nettstedet ditt eller bloggen din ("nettstedet ditt").

Herald-Online oppfordrer deg til å legge inn en lenke til vår hjemmeside på nettstedet ditt. [[[Se [[[http://herald.christianscience.com/link-to-us]]] for mer informasjon om å lenke til oss, samt en nettaktivert logo]]]. Startsiden på Herald-Online tilbyr en betydelig mengde fritt tilgjengelig innhold som oppdateres regelmessig, og ingen tillatelse er nødvendig for å lenke til dette innholdet.

En "dyplenke" er en direktelenke til en bestemt artikkel eller annet innhold på Herald-Online, i motsetning til en lenke til vår hjemmeside. En lenke til hjemmesiden Herald-Online anses ikke å være en dyplenke. Dersom du ønsker å legge ut en dyplenke på nettstedet ditt, bruk nettstedets delefunksjonen for å sende en e-post til deg selv. E-posten vil inneholde en dyplenke til innholdet som du kan legge inn på nettstedet ditt. Du kan gjenskape det første avsnittet av en artikkel, eller en kort beskrivelse av annet innhold, som en introduksjon til dyplenken. Nettstedets funksjonalitet tillater kanskje ikke at enkelte deler av innholdet deles, og slikt innhold skal ikke deles via andre metoder. Brukere kan opprettholde opptil fem dyplenker til innhold på Herald-Online uten skriftlig tillatelse. For å be om tillatelse til å legge ut mer enn fem dyplenker, se Forespørsel om tillatelser nedenfor.

Andre bruksområder

Med unntak av beskrivelsene ovenfor, dersom du ønsker å videreposte, skrive ut eller på annen måte gjenbruke en artikkel eller annet innhold, se avsnittet "Forespørsel om tillatelser".

Tillatelser om bruk av bilder og lyd / video / podcast

Bilder, lyd- og videoinnhold, inkludert lydklipp, lyd-slideshows, radioprogrammer, videoer og podcaster som er postet på dette nettstedet er kun tilgjengelig for privat, personlig bruk. Du kan ikke laste ned, fange, eller ta ut fotografier, illustrasjoner eller andre bilder fra tekstsammenhengen i artikkelen der de opprinnelig ble publisert. Du kan ikke laste ned, fange eller ta ut lydklipp, lyd-slideshows, radioprogrammer, videoer og podcaster med mindre funksjonaliteten til tjenesten spesielt gir deg tillatelse til å gjøre dette. Med mindre det er tillatt i denne tillatelsesinformasjonen, må du be om tillatelse til å publisere, innlemme, offentlig vise, utføre eller distribuere innholdet gjennom alle typer medier, inkludert men ikke begrenset til kringkasting og nettsteder.

Forespørsel om tillatelser

For å be om tillatelse til å reprodusere opphavsrettsbeskyttet innhold fra dette nettstedet via metoder som ikke er adressert ovenfor, eller for å stille generelle spørsmål om våre retningslinjer for opptrykk, send oss en e-post på copyright@csps.com. Vennligst merk slike forespørsler med ordene "Copyright Request" på engelsk.

Vennligst inkluder følgende informasjonen sammen med forespørselen:

  • Ditt navn, organisasjon, adresse, telefonnummer og e-post;
  • Tittel og artikkelforfatter eller beskrivelse av ethvert ikke-artikkelbasert innhold;
  • URL-adressen på Herald-Online hvor du fant innholdet, i tillegg til navn og dato på vår publikasjon der innholdet er vist, om angitt;
  • Beskrivelse av hvordan du planlegger å bruke innholdet;
  • Type media du planlegger å bruke innholdet på -- Vær spesifikk angående format, (Trykte materialer: bok, tidsskrift, fotokopier; Elektronisk: Internett, intranett, e-bok, CD-ROM, DVD; audiovisuell, osv.);
  • Hvor lenge du ønsker å bruke innholdet;
  • Sirkulasjon eller antall kopier du ønsker å lage;
  • Prisen (hvis aktuelt) du har tenkt å ta betalt for produktet eller publikasjonen;
  • Dato for ditt arrangement, eller den forventede publikasjonsdatoen; og
  • Annen informasjon som kan være nyttig for oss for å vurdere din forespørsel.

Merknad: Det er noen innholdselementer som CSPS ikke eier eller kontrollerer. I slike tilfeller må CSPS referere forespørsler til en annen rettighetshaver. Forskjellige typer innhold er underlagt ulike gjenbrukspolicyer. Dersom du har spørsmål om bestemt innhold, ta gjerne kontakt med oss.

Christian Science Reading Rooms har særskilte retningslinjer for gjenbruk av innhold. Vennligst send en e-post til opendoors@csps.com for mer informasjon.

Tillatelseskontakter for relaterte publikasjoner og organisasjoner

CSPS og dets partnere opprettholder andre nettsteder som har sine egne tillatelser og opphavsrettsinformasjon.

Ikrafttredelsesdato: 1 mars 2013


RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor er vi forpliktet til å respektere ditt personvern og konfidensialiteten av dine personlige opplysninger. Disse retningslinjene for personvern er utformet for å hjelpe deg med å forstå hvordan vi bruker og beskytter informasjonen du oppgir ved bruk av nettstedet.

I disse retningslinjene for personvern, betyr "Bruksvilkår" våre nåværende bruksvilkår oppført på [[[http://herald.christianscience.com/terms-of-service]]]. Andre særegne vilkår har de betydningene gitt dem i bruksvilkårene eller i disse retningslinjene for personvern.

1. HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTER VI?

"Personlige opplysninger" betyr følgende typer informasjon vi kan innhente, lagre og benytte relatert til en identifisert eller identifiserbar bruker av nettstedet for å gi brukeren tilgang til nettstedet:

a. "Personlig identifiserbar informasjon" betyr all informasjon innsendt av brukere, for eksempel navn og e-post, som er innhentet og lagret av nettstedet gjennom spørreundersøkelser, interaktive funksjoner på nettstedet eller annen kommunikasjon med brukere. b. "Kundeservicekommunikasjon" betyr all informasjon, unntatt personlig identifiserbar informasjon, som er rapportert til oss om driften av nettstedet, inkludert feilrapporter eller forslag til forbedringer.

b. "Logginformasjon" betyr informasjon som programmet sender når du bruker nettstedet. Våre servere registrerer automatisk basisinformasjon som programmet ditt sender. Disse serverloggene kan inneholde informasjon slik som meldinger, IP-adresse, annen adresseinformasjon, dato og klokkeslett for forespørselen og et godkjenningssymbol som brukes til å bekrefte din identitet og din datamaskin.

2. HVORDAN BRUKER VI DISSE OPPLYSNINGENE OG TIL HVILKE FORMÅL?

Vårt hovedformål av å innhente informasjon er å gi deg en effektiv brukeropplevelse. Vi kan benytte informasjonen som er definert i disse retningslinjene for personvern til å: gi tilgang til nettstedet og eventuelle kundestøtteanmodninger; løse konflikter og feilsøke problemer; håndheve våre bruksvilkår; definere, måle og forbedre nettstedet, innhold og layout; med mindre du foretrekker å velge det bort, informere deg om målrettet markedsføring, tjenesteoppdateringer og kampanjetilbud; sammenligne informasjon for nøyaktighet, og verifisere din identitet; tilby andre tjenester til deg som beskrevet når vi innhenter informasjon. I tillegg kan vi benytte din informasjon som beskrevet nedenfor.

 PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON

Vi spør ikke på nåværende tidspunkt etter registreringsinformasjon på nettstedet. Vi kan imidlertid innhente e-post, navn eller adresse hvis du legger inn slik informasjon gjennom spørreundersøkelser, nettsidefunksjoner og kundeservicekommunikasjon, og vi kan benytte denne informasjonen til å holde deg oppdatert på nyheter om nettstedet, innhold, og andre produkter og tjenester vi tilbyr.  Du kan velge å avstå fra å motta disse e-postmeldingene gjennom lenken som er innlemmet i slike kommunikasjoner.

KUNDESERVICEKOMMUNIKASJON

Informasjon som er avgitt frivillig i tilbakemeldinger benyttes i forbindelse med gjennomgang av denne tilbakemeldingen og til å forbedre nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å benytte anonym informasjon for markedsføringsformål, for eksempel ved å vise valgte anonyme kommentarer på nettstedet eller i annen kommunikasjon. Vi kan ellers fra tid til annen be deg om å oppgi opplysninger om dine erfaringer som vil bli benyttet til å måle og forbedre kvalitet. Du er ikke på noe tidspunkt under noen forpliktelser til å oppgi slike opplysninger.  Personlig identifiserbar informasjon av ethvert slag inkludert i slike tilbakemeldinger kan benyttes av oss som beskrevet under "Personlig identifiserbar informasjon" ovenfor.

LOGGINFORMASJON

Vi vil benytte denne rutingsinformasjonen til å gi deg tilgang til nettstedet og til statistisk informasjon.

3. TIL HVEM OVERFØRER VI DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

Med unntak av det som er oppført nedenfor, skal vi ikke selge, leie, bytte eller på annen måte overføre personlige opplysninger til noen tredjepart uten din uttrykkelige tillatelse, med mindre vi er forpliktet til å gjøre dette under gjeldende lover eller etter ordre fra gjeldende myndigheter.

Herald-Online kan oppgi sitt nettsideinnhold, spørreundersøkelser og andre interaktive funksjoner gjennom tjenesteleverandører, og dermed kan personlige opplysninger overføres mellom Herald-Online og tjenesteleverandører for å levere tjenestene til nettstedet og for å benytte de personlige opplysningene i henhold til disse vilkårene. Vi kan innhente anonyme, aggregerte opplysninger fra nettstedet og gi det til tjenesteleverandørene våre for å hjelpe oss med våre markedsundersøkelser og for statistiske formål. Herald-Online kan bruke slik informasjon til å finne måter å forbedre nettstedet. Herald-Online forbeholder seg retten til å publisere ikke-personlig identifiserbar, sammendragsinformasjon om besøkende for kampanjeformål og som et representativt marked for annonsører. Vær oppmerksom på at dette ikke er personlige opplysninger, men kun generelle sammendrag av aktivitetene fra våre besøkende og kunder.

Informasjonen som innhentes av oss kan lagres og behandles i alle land der vi, våre tilknyttede selskaper eller våre tjenesteleverandører har kontorer. Vi forbeholder oss retten til å overføre informasjon utenfor landet hvor du bor og/eller bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet samtykker du til slik informasjonsoverføring.

Uavhengig av noe som kan være i strid med disse retningslinjene for personvern eller bruksvilkårene, kan vi ha tilgang til, benytte, bevare eller utlevere informasjon vi har tilgang til hvis vi har en god tro om at slik tilgang, bruk, bevaring eller offentliggjøring av informasjon er rimelig nødvendig for å (a) oppfylle enhver gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller tvangskraftig statlig forespørsel, (b) håndheve bruksvilkårene, inkludert granskning av potensielle brudd på disse, (c) oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere bedrageri, sikkerhets- eller tekniske problemer eller (d) beskytte mot umiddelbart forestående brudd på rettigheter, eiendom eller sikkerhet av oss, våre brukere eller offentligheten slik det kreves eller tillates ved lov.

4. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

Vi iverksetter organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personlig identifiserbar informasjon gitt til oss eller innhentet av oss, og vi beholder det ikke lenger enn tillatt for å kunne utføre tjenestene våre eller som det er påkrevd under relevant lovgivning, med tilbørlig overholdelse av gjeldende forpliktelser og unntak under relevant lovgivning. Du bør være oppmerksom på at Internett-kommunikasjon ikke alltid er sikkert. Vi kan ikke love deg at tredjeparter ikke kan få uautorisert tilgang til din personlig identifiserbare informasjon. Det er en betingelse for din bruk av nettstedet at du aksepterer at vi ikke er ansvarlige for slik uautorisert tilgang av tredjeparter.

5. HVOR LENGE ER DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER BEVART AV OSS?

Vi vil beholde dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å: (1) gi tilgang til bruk av nettstedet. (2) kommunisere med deg angående nettstedet eller andre tjenester vi tilbyr: (3) være i samsvar med gjeldende lovgivning, regulatoriske forespørsler og relevante ordre fra gjeldende domstoler; (4) håndheve våre bruksvilkår eller (5) oppfylle ethvert av de andre formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

6. HVA ER INFORMASJONSKAPSLER, OG HVORDAN BRUKER VI DEM?

Informasjonskapsler eller "cookies" er tekstfiler som lagres på brukerens harddisk for å innhente informasjon om brukerens besøk på nettstedet. Informasjonskapsler hjelper oss med å opprette en generell profil av hvordan en bruker benytter nettstedet vårt, og hvor ofte besøkene inntreffer. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å innhente data fra en brukers datamaskin - informasjonskapsler kan bare brukes i forbindelse med besøk på nettstedet vårt.

Se http://www.howstuffworks.com/cookie.htm for mer informasjon om informasjonskapsler.

De fleste nettlesere er i utgangspunktet innstilt til å godta informasjonskapsler. Hvis du foretrekker dette, kan du stille inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, eller til å varsle deg når informasjonskapsler blir aktivert. Det er imidlertid mulig at noen deler av Herald-Online ikke vil fungere riktig hvis du gjør dette. For ytterligere informasjon om informasjonskapsler og bruken av disse, se hjelpeinstruksjonene som medfølger nettleseren din, eller kontakt produsenten av nettleseren.

7. HVOR LANGT STREKKER VÅRT ANSVAR SEG?

Disse retningslinjene for personvern gjelder for tjenester som eies og drives av Herald-Online. Vi utøver ingen kontroll over andre brukere eller tredjeparts nettsteder som har lenker til nettstedet vårt eller som lenkes til fra vår side. De kan legge inn sine egne eller andre filer på sitt nettsted, innhente data eller be om personlige opplysninger fra deg. Vi aksepterer intet ansvar eller forpliktelser for disse andre nettstedene eller tjenestene.

8. KAN DISSE RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN ENDRES?

Vi forbeholder oss retten til å endre bestemmelsene i disse retningslinjene for personvern når som helst. Vi vil publisere de reviderte retningslinjene for personvern på [[[http://herald.christianscience.com/privacy-policy]]]. De reviderte retningslinjene for personvern skal tre i kraft innen tretti (30) dager etter slik publisering. Du godtar at din fortsatte bruk av nettstedet etter fristen på tretti (30) dager skal utgjøre din godkjennelse av retningslinjene for personvern.

9. HVILKE RETTIGHETER HAR DU, OG HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Hvis du ønsker å utøve din rett til å vise, korrigere, fullføre eller fjerne din personlig identifiserbare informasjon, kan du kontakte oss på [[[http://herald.christianscience.com/contact-us]]]. Ved bekreftelse av din identitet, vil vi forsøke å svare raskt på din forespørsel, forutsatt at vi ikke vil handle i strid med gjeldende lovgivning ved å oppfylle din forespørsel.

Ikrafttredelsesdato: 1 mars 2013

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.