Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2013

“Vårt engasjement i mellomkristne forhold handler om å helbrede forestillingen om at den helbredende aktiviteten i Kristus kan bli fjernet, skilt ut fra kristenheten og at Kristus kan bli delt”, sier Beth Gibson, som er medlem av Første Kristen Vitenskaps kirke i Victoria, British Columbia. På vegne av vår grenkirke arbeider Beth med organisasjoner som omfatter forskjellige trosoppfatninger.

Organisasjoner for dyrs rettigheter rapporterer at mange husdyr lever under kritikkverdige forhold - ofte neglisjert, uten mat eller noe sted å søke tilflukt, og verst av alt, ofte fysisk mishandlet. Som en dyreelsker så vel som eier, finner jeg disse måtene å behandle dyr på helt uakseptable.

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.