Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Lederartikkel

En GPS uten like

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. oktober 2009

Christian Science Sentinel, Årgang 111, Nummer 9


Selvom den økende populariteten til GPS (Global Positioning Systems) kan se ut til å gjøre det nesten umulig å gå seg vill, er det fortsatt millioner av mennesker som søker for å finne kjærlighet, helbredelse, og retning i livet. Har det noensinne vært større behov for guddommelig veiledning og sinnrik rettledning enn akkurat nå – i Gazas krigsherjede gater, blant verdens ledere som forsøker å ta riktige avgjørelser om den globale økonomi, eller blant folk som er desperate etter å få jobb og en mulighet til å sette mat på bordet?  

Kristi Vitenskap, som ble åpenbart av Mary Baker Eddy, viser at mennesker har all den veiledning de behøver for å nå sine Guds-utnevnte bestemmelsessteder i livet. Vi har alle fri tilgang til et åndelig kompass som er upåvirket  av elektroniske forstyrrelser, værforhold, eller menneskelig disonnans. Når og hvor som  helst kan vi lytte etter den guddommelige rettledning som profeten Jesaja snakket om da han sa : ”Når du viker av til høyre eller venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!” (Jes 30:21)

Med tanke på hvordan israelittene fant veien gjennom Rødehavet og ødemarken, så Mrs. Eddy veldig klart at tanker – åndelige ideer – er istand til å ”lede alle rette ønsker på deres vei fra sans til Sjel, fra en materiell oppfatning av tilværelsen til den åndelige, opp til den herlighet som er beredt for dem som elsker Gud” (Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften, s. 566). Dette er eksempel på det åndelige lyset som viser veien for enhver som tyr til bønn i øyeblikk av tvil. Pålitelig veiledning på et hvilket som helst nivå begynner med den instillingen, inspirert av bønn, om at Gud er kjernen i ens liv – ”er på samme tid tilværelsens midtpunkt og omkrets” (Vitenskap og helse, s.203-204). Akkurat som solens stråler aldri er galt innstilt, er vi som åndelige vesener alltid på et trygt sted i Guds nærvær, under det guddommelige Prinsipps kontroll,  beveget av og skjermet i Kjærlighet. Å fatte dette bringer den harmoni vi søker. 

I en verden med stadig økning av farlige og fastlåste internasjonale konflikter, og med påfølgende motgang  for uskyldige menn, kvinner og barn, er det mer viktig enn noensinne før at ikke menneskene mister viljen eller drivkraften til å følge Gud og passe på at den ”materielle oppfatning av tilværelsen” ikke tilskyer deres åndelige evne til å skjelne, evnen til å høre Hans stemme så klart som mulig.

Tenk, for eksempel, på Kong Salomo – en god lytter – som da han fikk velge hva han enn lystet, ba Gud om ”et lydhørt hjerte” og evnen ”til å skille mellom godt og ondt,” slik at han kunne styre sitt folk klokt. Denne lydhørheten kan også beskrives som å vite at Gud er tilstede og mektig; å aldri tvile på at hans sammenstilling av skapelsen er ufeilbarlig. Hans visdom er uendelig individuell i sitt uttrykk – og omfavner selv de som ikke er på vei noe sted, men som kjenner seg utarmet, forlatte, sultne, syke og forvirrede.

Ikke noe problem er så komplekst, ingen avgrunn så dyp eller mørk, ingen vanskelighet så hårdnakket, at den ikke kan løses gjennom å forstå mer av Guds enestående kontroll over våre liv. Uansett hvor detaljert og umiddelbar den informasjon og veiledning  vi trenger er, vil studier av Bibelen og Vitenskap og helse gjøre det klart at det handler om å fjerne mentale sperrer og stole på gudommelig makt. Det handler om å lytte og å stole på, og være villig til å følge Guds ledetråd. ”Kunngjør meg den vei jeg skal vandre, for til deg løfter jeg min sjel” ropte salmisten; ”Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! Må din gode Ånd lede meg på jevnt land!” (Sal 143:8,10)

Iblant er det viktig å spørre, ville Gud virkelig la meg i stikken om bare et øyeblikk, midt i verdens psykologiske, følelsesmessige, sosiale, politiske og økonomiske sammenbrudd? Å rave omkring i mørke, aldri helt sikker på hva som er godt og hva som virkelig er riktig? Svaret er at det ville Han ikke. Gud hører oss og taler til oss. Vi forblir gjenstand for Hans oppmerksomhet, og Hans initiativ er alltid virksomme blant oss. Gud frigjør oss fra å imponeres over vår egen kartlesing, ledende meninger og sviktende bedømmelser. Og om vi fortsatt gjør feil, er Guds ideer alltid tilgjengelige slik at vi kan rette på kursen.

Vi behøver ikke innskrenke vår utferdstrang der vi vurderer korsveier og sideveier i det daglige livet, men det hjelper å vite at vi har de rette ”instrumentene” i panelet. Alle drar nytte av den rette formen for lytting og veiledning. Åndelig, vitenskapelig resonnement takler og styrer enhver utfordring i jobben, i klasserommet, hjemme og på verdensarenaen. Det kunne kanskje stoppe en sint respons mot en annen eller uttrykke håpefulle ord som når inn til kjernen av en annens usikkerhet. Og alle er velsignet. 

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.