Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hjertetilstand – helbredet

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. oktober 2009

Christian Science Journal, Årgang 127, Nummer 3


I tyve år oppdro mannen min og jeg fornøyd våre tre barn på en 43-måls gård. Aktivitet og varme var det rikelig med innen vår storfamilie, som også inkluderte mine foreldre som bodde i en by i nærheten. Men så begynte det å skje betydelige forandringer innen en seksmåneders periode.

I januar ett år døde begge foreldrene mine med bare få dagers mellomrom. Senere den våren forlot to av barna våre hjemmet for å begynne sine nye uavhengige liv med sine nye ektefeller.  I denne samme perioden begynte mannen min å forhandle om salget av vår hydroponiske drivhusvirksomhet (vannkultur) som vi opererte på gården, og kort tid etter bestemte vi oss for å selge gården og flytte inn i mine foreldres hus. Både forretningen og gården ble raskt solgt, og det var vi svært takknemlige for. I juni var vi ferdig innflyttet i mine foreldres hus.

Jeg hadde ikke vært helt bevisst hvor stressende de månedene hadde vært, men snart opplevet jeg ujevn puls, som gjorde at jeg kjente meg veldig slapp. Alle omstendighetene og de dype følelsene fra de siste seks månedene passet rett inn i Mary Baker Eddy’s åndelige beskrivelse av hjerte i glossaret i Vitenskap og Helse med Nøkkel til Skriften: ”Dødelige følelser, motiver, hengivenhet, gleder og sorger” (s.587).

Jeg ble oppdratt av kjærlige foreldre som var Kristen Vitenskaps tilhengere. Som voksen valgte jeg å stole på denne vitenskapelig helbredende religionen som min livsstil. Nå søkte jeg den vitenskapelige meningen med guddommelig Sannhet for å bli helbredet. To vers i Salmenes bok ble min konstante bønn: ”Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!” Og den andre: ”Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!” (Sal 51: 12, 13). Til tider når den fysiske tilstanden var spesielt urovekkende, pleide jeg å tenke dypt over, og synge ordene til Mary Baker Eddy’s salmer i Kristen Vitenskaps Salmebok. Steg for steg løftet disse studiene og bønnene tankene mine opp på et mer åndelig nivå. Snarere enn fortsatt å bli dominert av den dødelige betydning av hjerte  – de materielle følelsers og fysiske forvirrings stress – følte jeg mer den beroligende berøringen av Kristus som forsikret meg om Guds kjærlighet og ømme omsorg. Disse versene fra salmen ”Christ My Refuge” (Kristus min tilflukt) fortsatte å inspirere meg:

Og Kristus ser jeg møte meg
På opprørt hav;
Han taler mildt, guddommelig,
Og trøst meg gir.
På Sannhets grunn jeg feste får,
På Livets strand,
Hvor bølger aldri mere slår,
Ei ryste kan!           
(Mary Baker Eddy, Kristen Vitenskaps salmebok, nr. 253)

Jeg var takknemlig for at jeg i det hele tatt hverken kjente noe smerte eller frykt for at mitt velvære var avhengig av den fysiske aktiviteten i hjertet mitt. Denne opplevelsen ble for meg en som ga meg en klarere forståelse for virkeligheten av livet og tilværelsen som åndelige, og fullstendig opprettholdt av Guddommen. Idet jeg holdt meg nærmere Gud, begynte stresset jeg hadde kjent som følge av alle forandringene å forsvinne. En ny følelse av åndelig fred dukket fram i tankene mine. En fast tillit til Guds godhet ledet meg til å erkjenne tryggheten, harmonien, gleden, og friheten som er vår for evig når vi finner livet i guddommelig Kjærlighet. Jeg forsto at Gud alltid passer på hvert eneste av sine barn, nå og i evighet, og at jeg kunne stole fullstendig på denne sannhet.

På under to måneder hadde hjertetilstanden min forsvunnet. Jeg fikk igjen mitt normale energinivå og styrke og kunne  ta del i alle mine hjemlige og jobbmessige aktiviteter uten vanskeligheter. I alle årene som har gått siden denne helbredelsen skjedde har jeg aldri hadde flere problemer.

Hver dag er jeg takknemlig for den Kristus-Vitenskap som Jesus levet og som Mary Baker Eddy oppdaget og gjorde tilgjengelig for verden.

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.