Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Tre helbredende ord forandret alt

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. oktober 2009

Christian Science Sentinel, Årgang 111, Nummer 16


Det var en tur i butikken som uttallige andre som skjer hver dag over hele verden – bortsett fra de tre siste ordene han sa. Jeg, den enslige kunden i storkiosken så tidlig på dagen, hadde nikket til den høye, alvorlige mannen uten et smil bak skranken og gått nedover langs hyllene. Jeg hadde ikke sovet godt natten før. Jeg var milevis hjemmefra, hadde fortsatt en lang kjøretur foran meg, og kjente meg litt trett og utilpass.

Jeg stoppet ved disken for å betale for varene, og så nærmere på mannen. Jeg lurte på om han kanskje opprinnelig var fra India. Hadde han innvandret til USA og åpnet denne butikken langs den travle motorveien? Var det konen hans som fylte opp hyllene? Men alt jeg sa var ”Hva skylder jeg deg?” Jeg fikk vekslepengene mine og snudde meg for å gå. Da sa mannen, ”Gud velsigne deg.” Jeg kjente at han mente det også. Smilende snudde jeg meg og nikket idet jeg sa ”Og deg, også,” og så fortsatte jeg til bilen min.

Jeg vet ikke om det han sa var tilfeldig, eller om han hadde et oppriktig dypere åndelig motiv for sine ord. Jeg visste ikke noe om hans religiøse tro eller kirketilknytning. Men hadde det gjort noe uansett? Av en eller annen grunn var jeg bare sikker på at han mente det. Og jeg satte virkelig pris på det for akkurat der og da skjedde det noe utrolig godt. Ikke bare kjente jeg meg med en gang litt bedre, men de tre helbredende ordene satte min daglige bønn rett i høygir. Hele min fokus ble sentrert omkring  Gud i stedet for å være selv-sentrert.

Jeg innlemmet mannen og hans familie i min bønn, og visste at Gud velsignet ham, hans familie, og hans forretning. Hva med alle de andre sjåførene på veien sammen med meg den dagen? Joda, de var også Guds velsignede barn, og uttrykket orden, riktig tenkning, helse, fred og frihet. Det ble veldig klart for meg at Gud helt naturlig, kontinuerlig, og fullstendig velsigner alle, og enhver god ting han har skapt.

Familie og venner, kirke, våre samfunn, vårt land, vår verden, vårt univers – alt, er velsignet av Gud. Disse velsignelser kan sees overalt omkring oss. Fra smilet til en butikkbetjent til en klem fra en venn i kirken; fra naboer som hjelper hverandre å rydde vekk falne grener etter en storm til blomstrende kirsbærtrær en mild vårdag. Idet jeg tenkte på de velsignelsene, følte jeg at energien vendte tilbake og jeg kjente meg så vel!

Når jeg ser tilbake på den opplevelsen idag, tror jeg at jeg innså hvor stor hjelp det var for meg å bli minnet på at Gud velsignet meg og elsket meg på en svært nær måte. Som barn i søndagsskolen, hadde jeg lært at Bibelen forteller oss hvordan Gud skapte oss i sitt bilde. Men jeg husker mange ganger senere da jeg ikke kjente meg så veldig velsignet. Som da det ikke så ut til å være nok penger for hånden til å betale regningene mine, eller en annen gang da et forhold hadde kjølnet.

Siden den gang har jeg lært at når jeg føler meg slik, hjelper det å minne meg selv på hvor mye godt Gud stadig gir oss alle. Når jeg gjør dette, begynner jeg med å identifisere Gud som selve det gode. Jeg har lært at alt det gode vi vet om Gud har direkte innvirkning på oss alle fordi som Guds bilde eller gjenspeiling, kan vi kun gjøre det som originalen gjør.

For å hjelpe meg til å bedre identifisere Gud og forstå klarere hvordan Han velsigner oss i våre daglige liv, slo jeg nylig opp i Glossaret i Vitenskap og Helse med Nøkkel til Skriften, der Gud er beskrevet som ”Den store JEG ER; den alt-vitende, alt-seende, alt-virkende, all-vise, alt-elskende og evige; Prinsipp; Sinn; Sjel; Ånd; Liv; Sannhet; Kjærlighet; all substans; intelligens” (s. 587). Og jeg stilte meg selv noen spørsmål:

  1. Føler Gud, som er Sinn og Sjel, seg noensinne utmattet eller uinspirert og bare glir gjennom dagen uten å vente seg stort av den? Det kunne ikke være mulig for guddommelig intelligens kommer hele tiden til uttrykk på vakre, ubegrensede, og meningsfylte måter. Uendelig Sinn uttrykkes på måter som er fredfulle, gledelige, og inspirerende. Hva mer kunne det være å se enn ”hellighetens skjønnhet” som Sjelen stadig meddeler? (1.Krønikebok 16:29)
  2. Kjenner Gud, som er Ånd og Liv, noen gang trangen til å ta en pause, eller mangel på energi? Nei, for Liv er per definisjon livlig og utgjør all riktig handling. All aktivitet som finnes kommer fra Gud som er den eneste motivasjon for alt Han noensinne har skapt. All Åndens aktivitet er energisk, effektiv, evigvarende, og full av ynde.
  3. Er Gud, som er Sannhet og Kjærlighet, noensinne begrenset, forvirret, eller selvopptatt? Nei. Sannhet medfører frihet, visdom, og evne til å yte omsorg. Kjærlighet er per definisjon livlig, meningsfull, god, ubegrenset og trøstende. Den alt-elskende Gud frir oss fra selvopptatthet idet vi uttrykker den rene kjærligheten helt naturlig som gjenspeiling.
  4. Er Gud som evig Prinsipp noensinne fraværende i aktivitet? Nei, fordi det store JEG ER, guddommelig Prinsipp, ordner alt etter en perfekt åndelig lov som aldri slutter å virke. Vi kan stole på at Prinsippet alltid leder oss for Prinsipp er håndgripelig og evig.

Når du lærer at Gud er kilden til din styrke og energi, føler du deg ikke så sliten etter en lang arbeidsdag og litt manglende søvn. Fordi Gud motiverer deg, kan du ikke føle deg frynsete eller i mangel av entusiasme. Fordi du speiler riktig tenkning og handling behøver du ikke være bekymret for å gjøre feil i løpet av dagen på grunn av mangel på våkenhet. Du kan ikke fokusere så mye på at du ikke kjenner deg helt på høyden at du ikke får uttrykket kjærlighet og interesse for andre. Din evne til å elske kommer fra din alltid rikelige, allmektige Fader-Moder, Gud. Det uendelige forråd av kjærlighet eksisterer i henhold til Prinsippet og kan aldri opphøre.

Å forstå Gud på denne måten hjalp meg til å forstå hva som skjedde den dagen jeg var i den butikken. Og det hjalp meg å forandre til det bedre måten jeg oppfatter dagligdagse opplevelser. Tankene og bønnen som begynte med de tre helbredende ordene, ”Gud velsigne deg,” og holdt meg med selskap resten av den lange kjøreturen den dagen, har festet seg hos meg. Jeg er fortsatt full av ærefrykt fordi selv etter at jeg kom frem til mitt bestemmelsessted vedvarte følelsen av klartenkning og energi. Gjennom hele møtet jeg hadde planlagt og middagen jeg gikk til den kvelden, kjente jeg meg aldri trett eller sløv; faktisk det helt motsatte. For meg er dette bare ett av de mange eksemplene på hvordan Gud kontinuerlig velsigner oss i alt.

Bibelen sier: ”Gud har og lovt å velsigne oss tusen ganger mer, og jeg ber om at han vil det” (5M1:11, oversatt fra Contemporary English Version). Gud sørger for at vi alle har alt godt, og uansett hvor vi er, uansett forhold, vet vi at Han vil gjøre det. Vår virkelige åndelige identitet som som bilde og liknelse av vår kjærlige, omsorgsfulle Fader-Moder Gud og vår evne til å uttrykke det, er vår velsignelse.


Sandra L. Scott er Kristen Vitenskaps praktiserende fra Murray, Kentucky, USA.

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.