Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hodet i sanden?

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. oktober 2009

Christian Science Sentinel, Årgang 111, Nummer 9


Jeg kan huske en av mine tidlige opplevelser når det gjaldt utveksling av religiøs tro. Virkelig tidlig, som på barneskolen. Min venn hadde plukket opp det synspunkt at Kristen Vitenskaps tilhengere var litt som strutsen som stikker hodet i sanden for å unngå problemer. Jeg forklarte hvorfor dette var litt pussig for meg.  Jeg hadde tross alt sett konsekvente bevis for at bønn var en effektiv måte å møte problemene rett på sak og på en intelligent måte. Men det faktum at jeg taklet situasjonene annerledes forårsaket at andre antok at jeg ikke gjorde noe som helst.

Ettersom årene gikk, ble jeg klar over at jeg hadde tendens til å ikke dvele ved materiell uoverensstemmelse, fysiske skader, eller personlighetsvansker helt slik mine likemenn gjorde. Og en slik annerledes vektlegging så sikkert ut for andre som om jeg overså problemene. Jeg kom til å tenke på dette da jeg så en Kristen Vitenskaps tilhenger  som hadde skadet seg alvorlig. Hun dekket raskt til hånden slik at hun ikke fikk et grafisk bilde av skaden. Åh, strutsestereotypen, tenkte jeg. De fleste ville sikkert synes det var merkelig, til og med naivt, å se bort fra en slik skade.

Noen ville sikkert utfordre visdommen i Mary baker Eddys ord i Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften, ”Se bort fra legemet og inn i Sannhet og Kjærlighet, Prinsippet for all lykke, harmoni og udødelighet” (s. 261). Men hun går videre og antyder at når vi er mer ett med Guds totale godhet, vil vi bringe dette inn i våre erfaringer. Kvinnen ble raskt helbredet. Jeg selv har også funnet gyldighet i denne veiledningen. Faktisk har helbredelsene noen ganger vært umiddelbare, ikke bare fordi jeg nektet å fokusere på skremmende materielle bevis, men fordi jeg befant meg i virkeligheten av Guds fullkommenhet – den usårbare substans som hele Hans skaperverk faktisk uttrykker.

For tilhengeren av Kristen Vitenskap innebærer det mye mer enn å simpelthet se vekk, selvom det å se vekk i og for seg ikke er noen dum idé. Medisinske nyheter i avisen Boston Globe (11. Januar) tok med denne observasjon: ”I forrige måned annonserte forskere ved Oxford University oppdagelsen av en ny kraftig smertestillende metode: En kikkert som er snudd. Forskerne fant at noen av de som så på en skadet hånd gjennom den gale enden av kikkerten – som gjorde at hånden så mindre ut – følte betydelig mindre smerte og opplevde til og med mindre hevelse. Ifølge forskerne viser dette at til og med grunnleggende kroppslige fornemmelser, slike som smerte, påvirkes av det vi ser. Så neste gang du støter tåen din eller kutter deg i fingeren, gjør deg selv en tjeneste: Se bort.”Mens det å se bort kan redusere smerte og hevelse, kan det å se inn i Guds allhet , den ekte tilstedeværelse av guddommelig substans, føre til virkelig helbredelse.

Om vi tillater at materialisme blir en sterk betoning i våre liv – en slags tiltagende materiell måte å tenke på  – finner vi at vi blir ganske preget av, eller prisgitt materien. Dette er sant enten vi tenker på materie som noe som gir oss god helse, god forsyning, gode tider, eller som noe som undertrykker oss med sykdom, mangel og misstemning. Åndelig sinnsinnstilling, med vekt på åndelighet, idet vi ser bort fra materie og mot det å ære Ånd, Gud, er egentlig ikke noe strutseliv. Det kan faktisk være oppdagelsen av at der hvor materiebasert virkelighet er så problematisk, akkurat der er det en åndelig virkelighet som, når den skjelnes og leves, kan helbrede.

Jesus Kristus var ikke naiv når det gjaldt mannen som ikke kunne se,  og han som ikke kunne gå, eller fyren med den lamme hånden. Man kan si at han så bort fra et materialistisk syn og så levende Guds virkelighet. Hva skjedde? Den første mannen kunne se, den andre kunne gå, og den tredje strakte ut hånden sin og var hel. Hvem var det nå som hadde hodet i materialitetens sand – Jesus, eller tilskuerne?

Bibelen beskriver disse og mange andre eksempler på at Jesus Kristus helbredet med sitt klare syn på åndelig virkelighet. I sin bok Vitenskap og helse utforsker Mary Baker Eddy grundig hvorledes og hva Jesus så. Og på dette samme grunnlag, og med rimelig konsekvens, skjer det helbredelser den dag idag. 

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.