Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2010

Jeg kom inn i Kristen Vitenskap grunnet en krise forårsaket av et alvorlig anfall av depresjon. Jeg må begynne mitt vitnesbyrd med å gi litt bakgrunnsopplysninger.

Helt fra da min første sønn ble født, led jeg av det som almindelig kalles høyfeber. I 22 år var jeg plaget av denne tilstanden hver eneste sensommer og høst.

Jeg skulle overnatte hos en venninne, men så følte jeg meg plutselig veldig kvalm, så jeg løp på do. Venninnen min banket på døren og spurte om hun skulle hente noe til meg.

Da jeg holdt på å børste en av kattene mine på vårparten ifjor, la jeg merke til at hun hadde en kul på siden. Jeg ba med tanke på den utveksten ved å bekrefte at Dinas liv er i Ånd, Gud, og at hun er en åndelig ide, og fastsatt av åndelige egenskaper.

Da vi var ute en kveld på besøk i en annen by og befant oss i et stille, ganske mørkt område, ble en venn og jeg antastet av to menn med kniv som forlangte å få pengene våre. Jeg løp vekk, men min venn ropte meg tilbake og sa at mennene truet med å skade ham hvis jeg ikke gjorde det.

Da tiden kom for å melde seg på et syv ukers treningsprogram for rådgivere til en Kristen Vitenskaps sommerleir jeg trofast hadde deltatt på de siste seks somre, grep jeg ivrig anledningen. Jeg meldte meg på så fort som mulig, bare et par måneder etter at leirtiden var over.

I Kristen Vitenskaps klasseundervisning ble jeg kjent med Gud gjennom Hans egenskaper, de egenskapene som er uttrykk for Hans natur. Jeg fant at de var en mektig hjelp til å forstå min egen sanne natur som Guds gjenspeiling.

Jeg har vært aktivt medlem av en lokal revygruppe de siste tre årene. Vi kommer sammen og skriver sketsjer og småstykker, og lager forestillinger.

Å falle for noen i forelskelse er noe de fleste mennesker opplever en eller annen gang. Ofte er det forbundet med en begeistring for å kjenne noen som man kan dele betraktninger med, som har livssyn som stemmer overens med ens eget, og som er gjensidig oppmerksom og kjærlig.

Med noen måneders mellomrom eller oftere rapporteres det at forskere har identifisert et gen som den mulige indikator for anlegg til sykdom eller en mulig ledetråd i studiet av sykdom. Forskning av dette slaget er et av biproduktene av det menneskelige genom prosjektet, et arbeid som har vart i 13 år og som minst 18 land har deltatt i.

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.