Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2010

Jeg kom inn i Kristen Vitenskap grunnet en krise forårsaket av et alvorlig anfall av depresjon. Jeg må begynne mitt vitnesbyrd med å gi litt bakgrunnsopplysninger.

Helt fra da min første sønn ble født, led jeg av det som almindelig kalles høyfeber. I 22 år var jeg plaget av denne tilstanden hver eneste sensommer og høst.

Med noen måneders mellomrom eller oftere rapporteres det at forskere har identifisert et gen som den mulige indikator for anlegg til sykdom eller en mulig ledetråd i studiet av sykdom. Forskning av dette slaget er et av biproduktene av det menneskelige genom prosjektet, et arbeid som har vart i 13 år og som minst 18 land har deltatt i.

Jo mer du utforsker Bibelen, dess flere anledninger er det til å bli kjent med dens rike kilder til helbredelse og åndelig vekst. Jeg har faktisk funnet at www.

Hva skal til for å åpne den alminnelige tanke for Jesu helbredende og reformistiske eller forbedrende budskap? Hva skal til for å la en kirke vokse frem som har som formål å vise nåtidens kraft bak meningen med Jesu oppstandelse? Det var disse altoppslukende spørsmålene som de tidlige tilhengerne av Jesus sto overfor. Og naturligvis er de fremdeles like brennende spørsmål for moderne disipler av idag.

Da jeg først lærte i Kristen Vitenskap at Guds skapelse er helt åndelig, hadde jeg mistanke om at det ville kreve disiplin – konsekvent studium, bønn og praksis – for å bevise, skritt for skritt at jeg ikke vandret rundt på materie, eller at jeg ikke eksisterte i materie. Jeg fikk rett.

Med tillit? Eller med frykt? To veldig forskjellige måter å gå inn i neste øyeblikk på. Når jeg står overfor spørsmål i livet mitt – fra det mest dramatiske til det alminneligste – liker jeg å tenke på at jeg kan fortsette med tillit snarere enn med frykt.

Jeg må innrømme det: Det tok litt tid før jeg så  verdien og hensikten ved kirke. Og jeg tror det delvis var fordi jeg hadde en følelse av mangel på fellesskap.

Susan og jeg hadde vært gift i 14 år og hadde tre herlige unger.   Men under den lykkelige overflaten i våre liv, holdt vårt forhold på å smuldre sakte bort.

Å falle for noen i forelskelse er noe de fleste mennesker opplever en eller annen gang. Ofte er det forbundet med en begeistring for å kjenne noen som man kan dele betraktninger med, som har livssyn som stemmer overens med ens eget, og som er gjensidig oppmerksom og kjærlig.

Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.