Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Fri for depresjon

Fra Kristen Vitenskaps Herold - 1. juli 2011

The Christian Science Journal, mai 2010


Jeg kom inn i Kristen Vitenskap grunnet en krise forårsaket av et alvorlig anfall av depresjon. Jeg må begynne mitt vitnesbyrd med å gi litt bakgrunnsopplysninger. Jeg vokste opp i Sveits, og måtte i min barndom og ungdom gå på søndagsskole og til gudstjenester. Der lærte jeg å kjenne en Gud som var både god og ond. Da det ble slutt på de påkrevde frammøtene, var det nesten ingen jeg kjente som møtte til noen gudstjenester lenger, og det var det som skjedde med meg også. Der jeg vokste opp var det et mindreverdighetsstempel knyttet til kirken. Den var bare for de som trengte en slags krykke—med andre ord, den var bare for mennesker som ellers ikke kunne fungere ordentlig.

I mange år trodde jeg at jeg klarte meg helt fint uten en kirke, og, skjønt jeg trodde på Gud, var det ingen grunn til at jeg behøvde å forandre på noe som helst, inntil verden plutselig syntes å rase sammen for meg.

Til tross for at jeg hadde en passende jobb, og var lykkelig gift med min vidunderlige kone, hadde jeg noen fryktelige depressive følelser som virket helt overveldende. Den desperasjonen jeg følte fikk meg til å tenke på den klassiske julefilmen som heter It’s a Wonderful Life (Det er et vidunderlig liv), hvor filmskuespilleren Jimmy Stewart spilte en rollefigur som het George Bailey. Da han kommer til et kritisk punkt, retter George en oppriktig appell til Gud, og sier: “Kjære Far, jeg er ikke en mann som pleier å be, men hvis du er der oppe, og du kan høre meg, så vis meg veien. Jeg henger ved enden av tauet mitt. Vis meg veien, o Gud.” Selv om jeg ikke var på nippet til å begå selvmord, var det akkurat slik hjelp jeg trengte.

Det var på dette tidspunkt at Kristen Vitenskap kom inn i mitt liv med full kraft! I og med at min kone var tilhenger av Kristen Vitenskap (en Kristen-Vitenskapskvinne), så kjente jeg litt til det, men på et eller annet vis så virket det som abstrakt og altfor revolusjonerende til at jeg hadde kunnet ta det alvorlig. Men nå fortonet saken seg helt annerledes. Jeg trengte hjelp, og å spise piller var det simpelthen ikke tale om. Jeg hadde aldri hatt særlig aktelse for legemiddelindustrien, og hele mitt liv hadde jeg aldri hengitt meg til medisiner. Så jeg begynte å lese artikler i Kristen Vitenskaps tidsskrifter, og med hjelp fra min kones og en Kristen Vitenskaps praktiserende begynte jeg å lære at Gud er god og bare god. Vi, som Hans barn, kan også bare gi uttrykk for det gode! Det finnes ingen andre makter, som lar deg svinge som en pendel fra godt til ondt. Hvilken enkel men dypsindig åpenbaring det var for meg. Etter hvert som jeg begynte å lese og forstå Kristen Vitenskaps mange begrep sammen med Bibelen, ble jeg sakte men sikkert bedre. Jeg var i ferd med å lære at Kristen Vitenskap gjør det mulig å kjenne Gud, og at Jesu lære ikke er abstrakte, men er like relevant i dag, nettopp nå, som den var for 2000 år siden. Selv om helbredelsen ikke var øyeblikkelig, var den en vidunderlig demonstrasjon, og jeg har nå i mange år vært helt fri for depresjon.

Siden har jeg fortsatt å studere og vokse i min forståelse av Kristen Vitenskap, og jeg vet at en fin ferd vil det alltid bli, om jeg enda har et langt stykke igjen. Jeg ønsker å gi uttrykk for min takknemlighet til Gud og Mary Baker Eddy for oppdagelsen av og læren om Kristen Vitenskap. 


Heroldens misjon

I 1903 etablerte Mary Baker Eddy Kristen Vitenskaps Herold. Dets formål: “å forkynne den universelle aktivitet og tilgjengelighet til Sannhet.” Definisjonen av “herold” som gitt i en ordbok, “forløper - en budbringer sendt før for å varsle om tilnærmingen til det som skal følge,” gir en spesiell betydning for navnet Herold og peker dessuten på vår forpliktelse, hver enkelt av oss forpliktelse, til å se at våre Heroldere oppfyller deres tillit, en tillit som er uatskillelig fra Kristus og først kunngjort av Jesus (Markus 16:15), “Gå dere inn i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, 7 juli, 1956

Lær mer om Herold og dens misjon.